Saturday, March 24, 2012

mama for the last timemama hindi ko alam kung saan ako maguumpisa. kulang ako ngayon dahil wala ka na. walang pasabi hindi ako handa. wala akong alam dami kong dapat gawin pero hindi ako makagalaw. bigla akong naghina please give me strength hope and happiness
wala ako noon ngayon. every day gumagalaw ako dahil kailangan kong gumalaw pero hindi ako masaya. want to be happy need to be happy

Friday, March 23, 2012

amanda and abreen with mama
mama... hindi ka na makikita nina amanda and abreen sa paglaki nila.. sana maalala ka nila paglaki nila... we miss you